Tickets

Venue

Parking

WORKING TOGETHER FOR MĀORI AND ECONOMIC DEVELOPMENT

FOMA PHILOSOPHY

‘Me Uru Kahikatea’ is a whakatauākī (proverb)
symbolising strength of unity. It’s what guides
us and is our philosophical anchor.


Ko te Kahikatea he rakau tu ki te repo engari,
kahore e matotoru te tu kei te repo ke hoki nga
pakiaha. No reira, kawhakaritea e Tane me
whiriwhiri nga pakiakapakari ana te tu torohika
ana. E ai ki, te korero nei “Me Uru Kahikatea”.
Tera pea, keite repo tatou e te iwi ma tenei korero
tatou e ara ake.


The Kahikatea prefers swampy ground but
stability is impaired by this unstable root
environment. Therefore Tane ordained that
their root systems should intertwine to ensure
stability. Thus the saying “Me Uru Kahikatea”.
If we are standing on shaky ground, then this
proverb is our guide.

Download Your Free Guide

Download our guide and get started today.

[ your email signup form ]